Popis aplikace

Technické požadavky a detaily aplikace

 Aplikace je optimalizována pro dva nejrozšířenější prohlížeče: Internet Explorer 6.0 a Mozilla Firefox 1.0. Byla vyvinuta maximální snaha o zachování funkčnosti i při použití jiných prohlížečů, přesto může dojít k určitým omezením funkčnosti a zobrazení.
Za běhu otevírá aplikace sama nová okna prohlížeče, např. proto, aby umožnila přehledné zobrazení různých sbírek v oddělených oknech. Možnost porovnat dva texty ve dvou oknech je obecně přijímána kladně. V řadě počítačů je ovšem takovéto otevírání oken zakázáno. V takovém případě je nutné otevírání oken pro naši doménu povolit.

Možnosti a struktura aplikace

 Aplikace Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století nabízí přístup k plným textům digitalizovaných sbírek české poezie. Díky počítačovému zpracování je možné provádět nad texty řadu pokročilých literárněvědných zkoumání, stejně jako nabídnout široké veřejnosti přístup k plným textům básnických sbírek. Aplikace umožňuje následující práci s texty: · Zobrazování kompletního textu básnické sbírky, a to jak v ediční, tak v diplomatické verzi. · Filtrování seznamu obsažených sbírek dle autora, datace, vydavatele. · Ruční výběr zajímavých sbírek pro další zkoumání. · Fulltextové vyhledávání ve vybraných sbírkách. · Strukturované vyhledávání ve vybraných sbírkách (vyhledávání veršů, strof, básnických celků se zadaným obsahem). · Vyhledávání kontextů daného slova na úrovni verše. · Počítání abecedních a frekvenčních slovníků pro daný výběr sbírek. · Určení počtů počtu básní, strof a jiných statistických informací o vybraných sbírkách. · Možnost omezeného tisku partií básnických sbírek . · Přidávání uživatelských poznámek k jednotlivým sbírkám a jejich následná jednoduchá správa. · Uživatelská historie pohybu v aplikaci.