Ohlasy

24. 5. 2006
Projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století obdržel cenu Inforum 2006.
Jde o jednu ze dvou cen (bez udání pořadí) určenou pro Českou republiku. Mezinárodní konference Inforum, jejíž dvanáctý ročník se uskutečnil v Praze ve dnech 23.–25. května, je zaměřena na elektronické zdroje a jejich využití ve vědě a výzkumu. Jejími pořadateli jsou Albertina icome Praha s.r.o., přední dodavatel elektronických informačních zdrojů v ČR a SR, a Vysoká škola ekonomická v Praze.
Více informací na: http://www.inforum.cz/inforum2006/ceny.php

1. 8. 2005
21. století, srpen 2005, str. 44.

24. 5. 2005
Lidové noviny (odkaz na článek...)

21. 5. 2005
MF Dnes (odkaz na článek...)

13. 5. 2005
Český rozhlas 3 - Vltava (odkaz na článek...)

9. 5. 2005
Národná obroda (odkaz na článek...)

6. 5. 2005
České noviny (odkaz na článek...)

6. 5. 2005
Technet / IDnes.cz (odkaz na článek...)

6. 5. 2005
Tiscali Kultura (odkaz na článek...)