Tiráž

Česká elektronická knihovna – Poezie 19. a počátku 20. století
(c) 2005, Ústav pro českou literaturu AV ČR

Vypracoval autorský tým za vedení a redakce PhDr. Blanky Svadbové, CSc.:
Mgr. Josef Boček (jb),
Mgr. Tomáš Breň (tb),
Mgr. Zuzana Dětáková (zd),
Mgr. Stanislava Fedrová (sf),
Mgr. Jiří Flaišman (jf),
PaeDr. Petr Holman (ph),
Mgr. Jana Jačková (jj),
Mgr. Kamila Karhanová (kk),
Mgr. Lucie Kettnerová (lk),
Pavel Kořínek (pk),
Mgr. Michal Kosák (mk),
Mgr. Dana Packová (dp),
Lucie Peisertová (lp),
Mgr. Jakub Sedláček (js),
Tereza Schautová,
Mgr. Alena Šporková (aš),
Mgr. Andrea Vítová (av),
Mgr. Anna Železná (až).

(c) 2005, inSophy, Centrum softwarových řešení pro vědu a špičkové technologie
Softwarové řešení vytvořil vývojový tým pod vedením Ondřeje Komendy:
Miroslav Ponec,
Michal Rydlo.

Projekt iniciovali PhDr. Vladimír Macura, DrSc., a Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., jemuž děkujeme za mnohaletou podporu.

Plnotextová databáze Česká elektronická knihovna – Poezie 19. a počátku 20. století vznikla za výrazného finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pracovní tým děkuje Národní Knihovně ČR, Knihovně Národního muzea, Moravské zemské knihovně v Brně, knihovně slovanského semináře FF UK za poskytnutí často velmi cenných výtisků a jednotlivcům, kteří nám zapůjčili knihy ze soukromých zdrojů nebo pomohli informacemi a překlady.

Za vstřícnou spolupráci jmenovitě děkujeme PhDr. Markétě Koronthályové, Zuzaně Rittové, Mgr. Marii Šírové, doc. PhDr. Jiřímu Brabcovi, CSc., Miroslavu Salavovi a Jiřímu Sůrovi.