Podmínky registrace

1) Uživatel aplikace Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století (dále jen ČEK) se přijetím Podmínek registrace zavazuje, že svého přístupu k aplikaci bude využívat pouze k nekomerčním účelům.

2) V případě publikování textů obsahujících materiál získaný za pomoci nástrojů ČEK (např. strukturované a fulltextové vyhledávání, statistiky, vyhledávání kontextů) se uživatel zavazuje uvést v práci zdroj dat ČEK (citace dle platné normy).

Souhlas s výše uvedenými podmínkami užívání ČEK je nezbytný pro založení uživatelského účtu. Přijetí podmínek se stvrzuje zaškrtnutím pole "Souhlasím s podmínkami registrace" v okně "Registrace".


Logo© 2005-2007 Ústav pro českou literaturu AV ČR
© 2005-2007 inSophy, ateliér pro aplikovanou matematiku a pokročilé softwarové inženýrství